Relacja okien plastikowych w stosunku do okien drewnianych. Profile ram i skrzydeł w oknach drewnianych są sztywniejsze niż w oknach plastikowych, co sprawia, że montaż w wypadku okien plastikowych musi być produkowany bardziej starannie a jego poprawność jest głównym czynnikiem stanowiącym o jakości funkcjonowania okien PCV. Sztywność ram i skrzydeł w zamontowanych oknach, zarówno drewnianych, jak i plastikowych jest teraz podobna. Ramy okien drewnianych w stosunku do profili plastikowych są z reguły trochę cieplejsze  choć w przypadku współczesnych, wielokomorowych okien plastikowych, różnice nie są już duże. Dodatkowo należy pamiętać, że procentowy udział ram okiennych w relacji do powierzchni całych okien jest stosunkowo niski, co przy zastosowaniu tych samych szyb stosowanych zarówno w oknach drewnianych, jak i plastikowych, nie wpływa jednak znacząco na pogorszenie izolacyjności cieplnej całego okna.